Tuomarimääräykset

Seurojen tuomarivastaavat nimeävät tuomarit niihin tehtäviin, joihin Pesäpalloliitto tai Etelän Pesis ei ole nimennyt tuomareita. Liitonsarjaotteluihin nimetään kaikki tuomarit sekä aluesarjaotteluihin vähintään peli- ja syöttötuomari ennen sarjojen alkua.

Seurojen tuomarivastaavat toimittavat tuomariohjelmat ja -luettelot joukkueiden vetäjille, Etelän Pesikselle sekä ko. tuomareille ennen sarjojen alkua.

Joukkueiden vetäjät ovat velvollisia ilmoittamaan nimetyille tuomareille pelipaikan ja ottelun alkamisajan vähintään 5 vrk ennen ottelua. Myös ottelusiirroista ja peruutuksista on joukkueiden vetäjien ehdottomasti ilmoitettava otteluun nimetyille tuomareille.

Mikäli siirretyn ottelun ajankohta ei käy otteluun nimetyille tuomareille, on kotijoukkue velvollinen hankkimaan uudet vähintään ko. sarjatason tuomarit.

Mikäli tuomari on estynyt hoitamaan tehtävää, mihin hänet on nimetty, on hän itse velvollinen hankkimaan sijaisen, jonka on oltava vähintään ko. sarjatason tuomari. Tuomaritasot ja esteellisyystaulukot löytyvät sarjakirjasta ja www.etelanpesis.fi tuomaritoiminnan sivuilta.

Seurat ovat velvollisia maksamaan otteluihin nimetyille tuomareille tai heidän sijaisille Pesäpalloliiton ja Etelän Pesiksen vahvistamat tuomaripalkkiot. Palkkio maksetaan ensisijaisesti käteisenä tai toissijaisesti viiden pankkipäivän sisällä tuomarin ilmoittamalle tilille.

Paikallisesti voivat seurat ja sen tuomarit sopia keskenään eriävästä palkkioiden maksukäytännöstä. Etelän Pesiksen ja Suomen Pesäpalloliiton palkkio-ohjeistus on kuitenkin kaikissa muissa tapauksissa noudatettava määräys.

Tuomarikorttien hinnat 2017: D- taso (37 eur), E- taso (27 eur), G- taso (27 eur) ja N- taso (20 eur)
Tuomarikorttien hintaan lisataan 5%, mikali seurasta ei ole ollut edustajaa tuomarivastaavien koulutustilaisuudessa.